Puutarhan fengshuisuunnittelu

Puutarhan fengshuisuunnittelu on uudenlainen palvelu. Siinä selviää ne puutarhan, pihan tai isomman alueen oleellisimmat muutostarpeet fengshuin näkökulmasta.

Fengshuisuunnittelussa on aina tavoitteena luontoa kunnioittava sekä ihmisen elämää ja onnellisuutta tukeva ympäristö. Se on hyvin yksilöllistä, intuiiviivistä ja paikan energiat huomioivaa.

Fengshuisuunnittelu sisältää

Puutarhan fengshuisuunnittelussa tehdään aina tontista tai pihasta baguakartta. Se on hyvä apuväline myös tulevaisuudessa, kun elämässä tulee muutoksia.

Suunnittelusta tulee kirjalliset ohjeet muutoksista ja niiden vaihtoehdoista. Siinä on myös mainittuna ne asiat, joita tulee välttää. Nämä kaikki on aina vain kyseiseen pihaan. Tiedot eivät toimi muiden pihoilla.

Ohjeissa on myös tiivistelmä fengshuin pääpiirteistä, mitkä ovat yleispäteviä kaikilla pihoilla.

Hinnasto