Fengshui puutarhasuunnittelu

Fengshui puutarhasuunnittelun tavoitteena on saada aikaan piha, jossa on kaikien hyvä olla ja joka tukee asukkaiden elämäntavoitteita. Eli suunnittelussa huomioidaan paikan luonne ja energia, asukkaat ja heidän toiveensa. Tietysti apuna käytetään kohteen mukaan valittuja fengshui-menetelmiä.

Ekologisessa puutarhafengshuissa tärkeää on myös ekologisuus ja luonto pihalla. Fengshui puutarhasuunnitelmassa sekin tehdään asukkaiden toiveet, pihan luonne ja ympäristö huomioiden.

Fengshui puutarhasuunnitelma voi olla uudelle tontille tai vanhaan pihapiiriin. Piha voi olla iso tai pieni. Asiakkaan erilaisia toiveita kuunnellaan tarkalla korvalla ja koetetaan aina saada toteutettua niitä, jos se vain on mahdollista.

Suunnitelman voi tehdä niin, että sitä toteutetaan itse vaihe kerallaan monen vuoden aikana. Tai sen voi teettää kerralla viherrakentajalla.

Fengshui puutarhasuunnitelmat piirretään käsin eli ne ovat ainutlaatuisia ja kauniita. Käsin piirtämällä niihin saa perinteisen ja parhaan fengshuin.

Fengshui puutarhasuunnitelma sisältää

Fengshui puutarhasuunnitelmassa monet asiat on sijoitettu fengshuin mukaan hyville paikoille. Tällaisia fengshuin mukaan sijoitettavia on mm. oleskelualueet, uima-allas, suihkulähde, ruusuportit, lasten leikkipaikat ja tulipaikka. Sijoittamisessa huomioidaan myös käytännön elämän toimivuus.

Suunnitelmassa on myös tiettyjä erityisiä valintoja, mitkä harmonisoivat pihan fengshuita. Ne voivat olla esim. tietty väri pihan jossain tarkasti määritetyssä kohdassa. Tässäkin käytännöllisyys huomioidaan.

Suunnitelmapiirustuksessa on piirrettynä mahdolliset oleskelualueet, leikkimökki, hiekkalaatikko, lavakaulukset, hyötytarha jne. sekä tarkat kasvien paikat ja niiden nimet, valaisinten paikat ja nn. kulkuväylien materiaalit.

Suunnitelma sisältää myös kirjallisen tekstiosan, jossa on selostettu kohteen fenghuita sekä pihan teko- ja hoito-ohjeita.

Fengshui puutarhasuunnitelma piirretään käsin, jotta siihen saadaan paras fengshui. Suunnitelmaan tulee myös irrallinen bagua eli kaavio eri elämän osa-alueista pihalla.

Fengshui puutarhasuunnitelman vaiheet

Suunnittelu aloitetaan tapaamisella tontilla/etänä verkossa, jolloin keskustellaan toiveista ja muista fengshui puutarhasuunnitelmaan liittyvistä asioista. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Sen jälkeen piirretään fengshui pihasuunnitelmasta luonnos, joka esitellään paikan päällä tai sekin voidaan tehdä etänä. Silloin yhdessä keskustellaan vaihtoehdoista ja hiotaan luonnosta niin, että se tuntuu asiakkaasta varmasti hyvältä.

Sen jälkeen luonnos piirretään puhtaaksi käsin. Valmis fengshui puutarhasuunnitelma lähetetään postitse asiakkaalle. Ohjeistukset on sähköisessä muodossa ja ne toimitetaan sähköpostilla.

Mikäli myöhemmin suunnitelmaa toteutettaessa tulee mieleen kysyttävää, niin Sari vastaa niihin mielellään.

Fengshui puutarhasuunnitelma voidaan tehdä täysin etänä, ilman kasvokkain tapaamisia.

Suunnitteluhortonomina Sari Weckströmillä on koulutus ja pitkä kokemus pihasuunnittelusta, jota hän hyödyntää fengshui puutarhasuunnittelussa.

Hinnasto